Κατηγορίες κλασικών οχημάτων με κριτήριο την κατάστασή τους


Ferrari 250 GTO

Η αξία ενός κλασικού οχήματος προσδιορίζεται κυρίως, μεταξύ άλλων, από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Πως μπορούμε όμως, να προσδιορίσουμε την κατάσταση ενός κλασικού οχήματος και ποιος είναι αυτός που θα μας πει πόσο αυτό πραγματικά κοστίζει;


Αρχικά, θα πρέπει να τονίσω ότι μία αξιόπιστη εκτίμηση μπορεί να γίνει μόνο από έναν επαγγελματία εκτιμητή, ειδικό στα κλασικά οχήματα, ο οποίος με τα κατάλληλα μέσα και τις εξειδικευμένες γνώσεις του θα εκτιμήσει την αξία ενός οχήματος.


Είθισται στη χώρα μας, προκειμένου να προσδιορίσουμε την αξία ενός κλασικού οχήματος, να κάνουμε μόνοι μας έρευνα αγοράς μέσα από διάφορες ιστοσελίδες οι οποίες φιλοξενούν αγοραπωλησίες οχημάτων. Σε αυτές τις ιστοσελίδες ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει μία αγγελία πώλησης κλασικού οχήματος βάζοντας μία οποιαδήποτε τιμή πώλησης η οποία είναι προσωπική του και μόνο εκτίμηση, δεν έχει ελεγχθεί από κάποιον ειδικό εκτιμητή και πολλές φορές βασίζεται ακόμα και σε συναισθηματικούς λόγους. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι οι αξίες που βλέπουμε σε τέτοιου είδους ιστοσελίδες πολλές φορές είναι αναξιόπιστες και δεν έχουν πραγματική βάση.


Η κατηγορία της κατάστασης ενός οχήματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της αξίας του. Υπάρχει ένα ευρέως γνωστό σύστημα αξιολόγησης της κατάστασης των οχημάτων βασιζόμενο σε μία κλίμακα μέτρησης από το 1 έως το 6. Παρακάτω περιγράφεται η κάθε κατηγορία αναλυτικά.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (Excellent). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οχήματα τα οποία είναι τέλεια και σχεδόν άθικτα, όπως βγήκαν από το εργοστάσιο κατασκευής τους ή πλήρως ανακατασκευασμένα με πολύ υψηλά standards και γνήσια ανταλλακτικά. Πολλά από αυτά ανήκουν σε συλλογές μουσείων ή λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς μετακινούμενα αποκλειστικά από φορτηγά μεταφοράς οχημάτων. Όλα τα μέρη τους είναι γνήσια, φαίνονται σαν καινούρια και είναι πλήρως λειτουργικά. Είναι πεντακάθαρα και γυαλίζουν από την οροφή μέχρι τα ελαστικά τους. Οποιαδήποτε ατέλεια, από μία μικρή γρατζουνιά έως την ύπαρξη ελάχιστης διάβρωσης το αποκαθηλώνει από την πρώτη κατηγορία.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 (Very Good). Οχήματα τα οποία είναι πολύ καλά αναπαλαιωμένα ή πολύ καλά διατηρημένα ως προς την αρχική τους κατάσταση, με τόσο λίγα χιλιόμετρα τα οποία τα καθιστούν σχεδόν οχήματα για showroom ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Συνήθως ήταν οχήματα της πρώτης κατηγορίας που έχουν οδηγηθεί ελάχιστα. Και σε αυτή την κατηγορία απουσιάζει οποιαδήποτε ένδειξη διάβρωσης ενώ το όχημα φαίνεται τόσο καλό εξωτερικά και εσωτερικά που είναι δύσκολο να βρούμε ατέλειες.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (Good). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οχήματα που προέρχονται από παλαιότερη ανακατασκευή ή είναι σε αυθεντική καλή κατάσταση με εμφανή σημάδια μεταχείρισης και μικρές φθορές όπως ατέλειες στο χρώμα, γρατζουνιές, σημάδια στα κρύσταλλα κ.α.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 (Fair). Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν οχήματα τα οποία ναι μεν είναι λειτουργικά αλλά χρειάζεται να υποβληθούν σε αναπαλαίωση καθώς πολλά μέρη έχουν φθορές και ατέλειες (σκισμένες ταπετσαρίες, σημάδια διάβρωσης κ.α.) ή κάποια εξαρτήματα έχουν αντικατασταθεί από μη γνήσια. Προκειμένου αυτά τα οχήματα να γίνουν υποψήφια προς αγορά από σοβαρούς συλλέκτες θα πρέπει να ανέβουν κατηγορία κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να αναπαλαιωθούν σωστά, βάση εργοστασιακών προτύπων.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 (Poor). Αυτής της κατηγορίας τα οχήματα μπορεί να μην είναι καν λειτουργικά. Ως εκ τούτου, χρήζουν πλήρους αναπαλαίωσης καθώς είναι εμφανής η διάβρωση σε αρκετές και μεγάλες επιφάνειες. Τα περισσότερα οχήματα barn finds ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 (Parts Car). Στην έκτη και τελευταία κατηγορία ανήκουν εγκαταλελειμμένα οχήματα από τα οποία είναι χρήσιμα μόνο κάποια μέρη τους ως ανταλλακτικά.


Η εκτίμηση, λοιπόν, της κατάστασης και συνεπώς της αξίας ενός κλασικού οχήματος δεν είναι μία απλή διαδικασία, ούτε μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Βασίζεται στον επιτόπιο τεχνικό έλεγχο του οχήματος, αρχίζοντας από την φωτογράφιση του, τη λεπτομερή εξέταση όλων των μερών, τη μέτρηση του πάχους βαφής, την εξέταση ύπαρξης στόκου κ.α.. Κατόπιν συντάσσεται η έκθεση εκτίμησης, η οποία αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα λειτουργώντας ως εργαλείο διαπραγμάτευσης σε περίπτωση πώλησης του οχήματος. Μία γραπτή εκτίμηση μας προστατεύει από το να πουλήσουμε σε χαμηλή τιμή το όχημά μας ή να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα για την αγορά ενός οχήματος, από όσα αυτό πραγματικά αξίζει.


Ορέστης Νίκου

Αναπαλαιωτής & Εκτιμητής Κλασικών Οχημάτων

Επίσημος συνεργάτης των Classic Analytics


#nikoufineclassics #nikoufineclassicsblog #orestesrestorationsblog #orestesrestorations

23 views0 comments

Recent Posts

See All

BMW 2002